Kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không