Ký kết văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ khí tượng hàng không tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất