Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Ngành chúc Tết CB - NV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam