Lãnh đạo ngành Hàng không dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 130 ngày sinh của Người