Lễ ký kết hợp đồng gói thầu XD02 “Thi công xây dựng công trình và các công việc khác” dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ Quản lý bay” thuộc dự án “Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1”