Lễ ký kết Văn bản hiệp đồng quản lý hoạt động bay giữa Sư đoàn Không quân 370 và Công ty Quản lý bay miền Nam