Liên hoan giao lưu gặp mặt kỷ niệm 54 năm Ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế.