Ngành hàng không châu Âu thử nghiệm một giải pháp quan trọng để hoạt động bay liên tục và hiệu quả hơn