Ngày hội bầu cử trong khu vực trực chốt tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài