Những ngày đầu thực hiện chiến dịch cách ly tập trung 15 ngày ứng phó Covid 19 tại Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Nội Bài