Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến thăm Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội