VATM: Chính thức áp dụng phương thức bay mới (RNAV1/RNP APCH) tại Tân Sơn Nhất