Sân bay và Quản lý bay là những thương vong không thể tránh khỏi của Covid-19