Sơ kết công tác Phòng cháy, chữa cháy và Phòng chống thiên tai Công ty Quản lý bay miền Trung 6 tháng đầu năm 2021