Tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay trong thời tiết sương mù, mây thấp