Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Nội Bài