Thông báo kết quả xét tuyển, thi tuyển lao động năm 2020 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam