Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay