Tổ chức phối hợp hiệp đồng, điều hành bay an toàn Ban bay huấn luyện Iak-130 đầu tiên của Trung đoàn Không quân 940 tại Sân bay Phù Cát