Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho CB-CNV trong năm 2013