Tổng giám đốc CANSO được vinh danh là Giám đốc hiệp hội của năm