Trung tâm ARO/AIS Nội Bài đảm đương nhiệm vụ mới trong năm 2021