Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị giảng bình công tác kỹ thuật tháng 4/2022