Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay được Cục Hàng không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo huấn luyện nghiệp vụ NV thông báo tin tức HK và NV tìm kiếm cứu nạn HK