Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam