Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024