Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023