Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng triển khai trực chốt lần 3