Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng triển khai trực chốt lần 5 tại nhà quan trắc khí tượng