Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng triển khai trực chốt ứng phó đại dịch Covid-19