Trung tâm Khí tượng Hàng không dâng hương tưởng nhớ Chủ tich Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật Bác