Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất tổ chức Hội thảo Công tác khí tượng và Lễ kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 23/03/2019