Trung tâm Khí tượng Hàng không Tân Sơn Nhất trong công tác phân loại chất thải nhựa, vệ sinh đơn vị trong mùa Covid