Trung tâm Khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo dịch vụ phục vụ hoạt động bay trong dịp Lễ 02/9/2022