Trung tâm Khí tượng hàng không tăng cường công tác dự báo khí tượng phục vụ hoạt động bay trong dịp Lễ chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2022