Trung tâm Khí tượng hàng không và Công ty Trực thăng miền Bắc ký kết văn bản phối hợp