Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội kích hoạt ứng phó đại dịch Covid-19 cấp độ 3