Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018