Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Nội Bài tái kích hoạt phương án ứng phó với dịch bệnh Covid-19