Trung tâm Kiểm soát tiếp cận- tại sân Nội Bài tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021