Trung tâm KSTCTS Nội Bài tổ chức hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023