Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không: Ký kết giao ước thi đua năm 2020