Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022