Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017