Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020