Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn HK tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2014