Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ II