VATM: Ban hành chỉ thị về việc tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ điều hành bay và đảm bảo an toàn bay