VATM: Chuyển đổi phương thức bay đi đến SID/STAR RNAV 1 tại Tân Sơn Nhất