VATM: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động